Korpus bosporskikh nadpisei. Al'bom illustratsii (KBN-albom / Otvetsvennyi redactor A.K. Gavrilov. SPb.: Bibliotheca classica Petropolitana, 2004

Molev Evgeniy A.