To the 70th Anniversary of Mikhail Leonovich Gasparov

Braginskaya Nina V.