Yu. S. Krushkol, Drevnyaya Sindika, Moscow, 1971.

Zhigunin V. D., Shofman A. S.