Войти Русский | English

J. Kolendo. Postęp techniczny a problem siły roboczej w rolnictwie starożytnej Italii. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1968

Сергеенко М. Е.