Войти Русский | English

S. Parnicki-Pudełko. Budownictwo starożytnej Grecji w okresach od archaicznego do rzymskiego. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1962; V. Georgiev. Les deux langues des inscriptions crétoises en linéaire A. Sofia, 1963

Лурье Соломон Яковлевич