Войти Русский | English

В. Велков. Рабовладението в Сердика от началото на IV в. в светлината на Константиновото законодателство // Изследования в чест на Марин С. Дринов. София, 1960. Стр. 345–355

Каждан А. П.