Исторически преглед. 1946–1947. № 1–5

Blavatskaya T. V.