V.N. Tokmakov. Voennaya organizatsiya Rima Rannej Respubliki (VI-IV vv. do n.e.). M., 1998.

Shchegolev А. V.