O.V. K u l i s h o v a. Antichnyj teatr: organizatsiya i oformleniye dramaticheskikh predstavlenij v Afinakh V v. do n.e. SPb., 2014

Samokhvalova Natalia E.

References:
 1. Bondar L.D. 2009: Afinskie liturgii V–IV vv. do n.e. SPb.
 2. Golovnya V.V. 1972: Istoriya antichnogo teatra. M.
 3. Marinovich L.P. 1998: Grazhdanin na prazdnike Velikih Dionisiy i polisnaya ideologiya // Chelovek i obschestvo v antichnom mire. M., 295–362.
 4. Rods P. Dzh. 2004: Afinskiy teatr v politicheskom kontekste // VDI. # 2, 33–56.
 5. Surikov I.E. 2002: Evolyutsiya religioznogo soznaniya afinyan vo vtoroy polovine V v. do n.e.: Sofokl, Evripid i Aristofan v ih otnoshenii k traditsionnoy polisnoy religii. M.
 6. Tronskiy I.M. 1983: Istoriya antichnoy literaturyi. M.
 7. Fontaine M., Scafuro A.C. (eds.) 2014: The Oxford Handbook of Greek and Roman Comedy. Oxf.
 8. Gregory J. (ed.) 2005: A Companion to Greek Tragedy. Oxf.
 9. Hall E. 2006: The Theatrical Cast of Athens: Interactions between Ancient Greek Drama and Society. Oxf.
 1. Hall E. 2010: Greek Tragedy: Suffering Under the Sun. Oxf.
 2. Hall E., Goldhill S. 2009: Sophocles and the Greek Tragic Tradition. Cambr.
 3. Rabinowitz N.S. 2008: Greek Tragedy. Oxf.
 4. Revermann M. (ed.) 2014: The Cambridge Companion to Greek Comedy. Cambr.
 5. Scodel R. 2010: An Introduction to Greek Tragedy. Cambr.
 6. Wiles D. 2007: Mask and Performance in Greek Tragedy: From Ancient Festival to Modern Experimentation. Cambr.
 7. Wilson P. (ed.) 2007: The Greek Theatre and Festivals. Oxf.