S.B. Krikh. Obraz drevnosti v sovetskoi istoriografii. M., 2013 (Razmyshleniya o marksizme)

Karpyuk Sergey G.

References:
  1. Karpjuk S.G. 2003: Obshhestvo, politika i ideologija klassicheskih Afin. M.
  2. Krih S.B., Metel' O.V. 2014: Dve paradigmy v sovremennoj otechestvennoj istoriografii // Voprosy istorii. 1, 159–166.
  3. Mashkin N.A. 1951: Gorodskoj stroj Rimskoj Afriki // VDI. 1, 65–82.