V.P. Budanova. Varvarskij mir epokhi Velikogo pereseleniya narodov. M., 2000.

Perevalov Sergei M.