Yu. K. Kolosovskaya. Rim i mir plemen na Dunaye I-IV vv. n.e. M., 2000.

Parfenov Viktor N., Smykov Evgeniy V.