Sovremennoe sostoyanie alanskikh issledovanij v Rossii ( Po povodu knigi: T. A. Gabuev. Rannyaya istoriya alan po dannym pismennykh istochnikov. Vladikavkaz, 1999)

Perevalov Sergei M.