Iisus Khristos v dokumentakkh istorii. Sostavlenie, stat'ya i kommentarii B.G. Derevenskogo. St.-Petersburg, 1998.

Seryogin A. V.