N.V. Arutyunian. Korpus urartskikh klinoobraznykh nadpisej. Erevan, 2001

Gamkrelidze Tamaz V., Giorgadze G. G.