O.D. Berlev, S.I. Khodjash. Katalog egipetskikh pamyatnikov iz muzeev Rossijskoj Federatsii, Ukrainy, Belorussii, Kavkaza, Srednej Asii I Pribaltiki. Orbis Biblicus et Orientalis, Series Archaeologica, 17. Friburg - Göttingen. 1998.

Tomashevich Olga V.