«A Lonely Isle of Sepulchre» or How One Must Not Study Egyptology (Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet. Tsentr egiptologii im. V.S. Golenishtcheva. Trudy. Vyp. 1. M., 2002)

Bolshakov Andrei O.