S.Yu. Vnukov. Prichernomorskie amfory I v. do n.e. – II v. n.e. (morfologiya). М., 2003.

Saprykin Sergey Yu.