From the Recent History of the Bosporan Epigraphy (Korpus bosporskikh nadpisei. Al'bom illustratsii (KBN-albom) / Otvetsvennyi re dactor A.K. Gavrilov. SPb.: Bibliotheca classica Petropolitana, 2004

Levinskaya Irina A., Tokhtasyev Sergey R.