A.A. Maslennikov. Antichnoye svyatilische na Meotide. Moskva-Tula, 2006; A.A. Maslennikov. Selskiye svyatilisha Evropeiskogo Bospora. Moskva-Tula, 2007

Rusyayeva Anna S.