T.V. Kornienko. Pervye khramy Mesopotamii. Formirovanie traditsii kulturnogo stroitelstva na territorii Mespoptamii v dopismennuyu epokhu. Spb., 2006

Antonova Elena V.