Cassius Dio. Historia Romana. Book LII. Translation from Greek by K.V. Markov and A.V. Makhlayuk. Commentary by A.V. Makhlayuk

Markov Konstantin V., Makhlayuk Alexander V.