Kvashin V.A. Politika, pravo i religiya v zhizni remskoy grazhdanskoy obchiny (III-II vv. do n.e.). Vologda, 2006

Belikov A. P.