If a Man Builds a Joyful House. Assyriological Studies in Honor of Erle Verdun Leichty. Leiden–Boston, 2006

Klochkov Igor S., Kozyreva Nelli V., Nemirovskaya Anna V., Chekhovich Nadezhda O., Yakobson Vadimir A.