T.V. Kudryavtseva. Narodnyj sud v demokraticheskikh Afinakh / Otv. red. E.D. Frolov. SPb., 2008

Karpyuk Sergey G.