V.P. Buzeskul. Vseobshchaya istoriya i ee predstaviteli v Rossii v XIX i nachale XX veka. Sostavleniye, vstupitelnaya satiya, podgotovka teksta i bibliograficheskij slovar-ukazatel I.V. Tunkinoj. M., 2008

Vigasin Alexei A.