H. T u m a n s. Varoņi un varonība Senajā Grieķijā. Rīga, 2015

Coja Sergey