N.N. Trukhina. Politika i politiki „zolotogo veka“ Rimskoi respubliki (II v. do n.e.). M., 1989.

Sidorovich О. V., Smyshlyayev Aleksandr L.