V.D. Neronova. Formy Ekhspluatatsii v Drevnem Mire v Zerkale Sovetskoi Istoriographii. Perm, 1992.

Diakonoff Igor M.