K voprosu o platonicheskoi traditsii v ellenisticheskii period

Shichalin Yu. А.