V.N. Yarkho. Dramaturgia. Eskhila i nekotoroye problemy drevnegrecheskoi tragedii. M., 1978; V.N. Yarkho. U istokov evropeyskoi komedii. M., 1979.

Chistyakova N. A.