N.S. Petrovsky, Zvukovye znaki yegipetskogo pisma kak sistema. M., 1978.

Vinogradov I. V., Gribov R. A.