A.M. Khazanov. Sotsialnaya istoriya skifov. Osnovnye problemy razvitiya drevnikh kochevnikov Yevraziiskikh stepei. Moscow, 1976.

Brashinsky I. B., Marchenko K. K., Shcheglov А. N.