M.A. Korostovtsev, Religiya drevnego Yegipta. M., 1976.

Zavadovsky Yu. N., Savelieva T. N.