D.I. Tsibukidis. Drevnaya Gretsia i Vostok. Ellinisticheskaya problematika grecheskoi istoriografii (1850-1974). M., 1981.

Sventsitskaya Irina S.