New Data on Artistic Metalwork in Bosporus

Treister Mikhail Yu.

 

References: