Inscripţiile din Scythia Minor greceşti şi latine. V. I. Histria şi împrejurimile / Culese, traduse, insoţite de comentarii şi indici de D.M. Pippidi. Bucureşti, 1983

Vinogradov Yuri G., Karyshkovsky P. О.