A New Type of the Sauromates II Double Denarius

Goroncharovskiy Vladimir A.