L.P. Marinovich, Grecheskoye nayemnichestvo IV v. do n.e. i krizis polisa. M., 1975.

Dovatur A. I.