V.I. Kuzishchin. Ocherki po istorii zemledeliya v Italii II v. do n.e., M., 1966; Rimskoye rabovladelcheskoeye pomestye II v. do n.e. - I v. n.e., M., 1973.

Shtaerman Ye. М.