S.M. Perevalov. Takticheskie traktaty Flaviya Arriana: Takticheskoe iskusstvo. Dispozitsiya protiv alanov. M., 2010

Nefedkin Alexandr K.

References:
  1. Arrian 2010: Takticheskoe iskusstvo / Per. A.K. Nefjodkin. SPb. (Fontes scripti antiqui).
  2. Dandamaev M.A. 1985: Politicheskaja istorija Ahemenidskoj derzhavy. M.
  3. Konnolli P. 2000: Grecija i Rim. Jenciklopedija voennoj istorii / Per. S. Lopuhovoj, A. Hromovoj. M.
  4. Nefjodkin A.K. 2001: Boevye kolesnicy i kolesnichii drevnih grekov (XVI–I vv. do n.je.). SPb.
  5. Suvorov A.V. 1980: Nauka pobezhdat'. M.
  6. Tatarnikov K.B. 2010: Stroevye ustavy, instrukcii i nastavlenija russkoj armii XVIII veka. Sbornik materialov. T. II. M.
  7. Nefedkin A.K. 2009: On the origin of Greek cavalry shield in the Hellenistic period // Klio. 91. 2, 356–366.
  8. Schuchhardt P. 2009: Die Handhabung der Lanze in den Napoleonischen Kriegen. Gütersloh.
  9. Snodgrass A.M. 1964: Carian Armourers. The Growth of a Tradition // JHS. 84, 107–118.