E.A. Grantovsky, Ranyaya istoriya iranskikh plemen perednei Azii, Moscow, 19709

Aliev I. G.