Yu. A. Rappoport, Iz istorii religii drevnego Khorezma, M., 1971

Koshelenko Gennadiy A., Lelekov L. A.