G.M. Bongard-Levin, G.F. Ilyin, Drevnyaya Indiya.Istoricheskii ocherk, M., 1969.

Schetelich М.