S. Ya. Luria, Demokrit. Teksty. Perevod. Issledovaniya, L., 1970.

Tronsky I. M.