N.B. Jankovskaja, Klinopisnye teksty iz Kul-tepe v sobranijakh SSSR (pisma i dokumenty torgovogo ob'jedinenija v Maloi Azii XIX v. do. n.e., ch. I-II, Moskva 1968.

Giorgadze G. G.