Bosporus and Egypt in the Third Century B.C.

Treister Mikhail Yu.