L.A. Gindin. Drevneishaya onomastika Vostochnykh Balkan. Sofia, 1981.

Molchanov A. A.