E.M. Yanshina. Formirovaniye i razvitiye drevnekitaiskoi mifologii. M., 1984.

Tkachenko G. A.