Digesty Yustiniana. Izbrannye fragmenty. Perevod i primechaniya I.S. Pereterskogo. M., 1984.

Smyshlyayev Aleksandr L.